TARTALOML

Lampsacus

LamfacoV, Mysiának a Hellespontus északkeleti torkolatánál fekvő városa, melyet Kr. e. 620 körül alapítottak a phocaeaiak. Állítólag itt szülte Aphrodite Priapust (innen a Hellespontiacus deus elnevezés. Ov. fast. 1, 440), a kinek itt volt tisztelete főhelye, Artaxerxes a várost jó bora miatt Themistoclesnek ajándékozá. Hdt. 5, 117. 6, 37. Thuc. 1, 138. Plut. Them. 29. Strab. 13. 589 skk. Itt született Charon logographus, a peripatetikus Adimantus, az epicurus Metrodurus és Anaximenes történetíró. M. Lapszaki a Dardanellák szorosában. Strab. 13, 589.

E. B.