TARTALOML

Lex Antonia Cornelia Fundania de Thermessibus

Kr. e. 72-ben, Thermessus lakóinak Pisidiában önkormányzatokat s több szabadalmat adott. E törvényt a 16-ik században födözték föl egy bronztáblán, melyet Napoliban őriznek. Legujabb kiadása Girard, Textes de droit romain, Paris, 1890, 60 skk. ll.