TARTALOML

Lex Atia

Kr. e. 63-ban, fölujította a lex Domitiát s ismét a népre ruházta a pontifexek választását, l. Leges Corneliae, 6.