TARTALOML

Lex Maria

(v. Marcia) Porcia Kr. előtt 62-ben, L. Marius (v. Marcius) és M. Porcius Cato néptribunusok javaslatára büntetést szabott azon hadvezérekre, a kik, hogy engedélyt nyerhessenek diadalmenetre, elferdítve közölték az ellenség halottainak vagy az elesett polgároknak számát s visszatértük után esküt kivánt tőlük jelentésük igaz voltára nézve. Val. Max. 2, 8, 1.