TARTALOML

Lex Memmia

Kr. e. 111-ben, 1) de incestu, a Vesta-szűzek meggyalázóira vonatkozott; de olyanokat, a kik állami szolgálatban Romától távol voltak, nem lehetett vádolni (Val. Max. 3, 7, 9); 2) de Jugurtha Romam ducendo, L. Cassius praetorral Romába hozatta Jugurthát, hogy tanúságot tegyen azok ellen, a kiket megvesztegetett. Sall. Jug. 32.