TARTALOML

Leges Rupiliae

P. Rupilius proconsulnak Siciliára vonatkozó rendeletei, nevezetesen: 1) a heraclesi senatusválasztást, 2) Sicilia lakóira nézve a peres eljárást illetőleg. Cic. Verr. 2, 13. 15 skk.