TARTALOML

Lex Servilia

1) de repetundis, Kr. előtt 111-ben, C. Servilius Glaucia néptribunus javaslatára, a hivatalos hatalommal való visszaélés ellen, l. Repetundarum crimen és Comperendinatio; 2) judicaria, Kr. előtt 106-ban, Q. Servilius Caepio indítványára, l. Judex; 3) agraria, Kr. e. 63-ban P. Servilius Rullus néptribunus hozta javaslatba, a melyet azonban Cicero 3 beszéde s L. Caecilius néptribunus intercessiója következtében visszavont. L. Ager publicus.