TARTALOML

Leges Valeriae Horatiae

Kr. e. 449-ben, 1) de plebiscitis, általános kötelező erővel ruházta föl a plebiscitumokat (Liv. 3, 35); 2) de provocatione (l. o.); 3) de sacrosancta tribunicia potestate, a plebs tisztviselőit sérthetetleneknek nyilvánította. Liv. 3, 55. A két utóbbi törvény áthágója sacrato capitis alá esett.