TARTALOML

Lysicrates

LusicrathV, Athenaeből, mint choragus győzött a 111. Ol. 2. évében (335 Kr. e.) az Acamantis phylének általa szervezett karával a nyilvános versenyben (l. Leitourgia). Az ilyen agwn-ok díja (to aJlon) bronz tripusból (corhgicoV tripouV) és koszorúból állott. A tripust a choragus phyléje nevében Dionysusnak szentelte és az isten szentélyében vagy színháza környékén (en Dionsou) vagy pedig a prytaneumból kiinduló, az acropolis keleti részét övező TripodeV nevű utczában állította föl, rendesen oszlop tetején avagy templomszerű építményen. Ilyen choragikus emlék kettő maradt ránk: a Thrasyllusé, a színház és az acropolis között, romokban és a L.-é, meglehetős ép karban a fellegvártól K.-re, az említett utczában (az 514. ábra az emlék restaurált képét mutatja). L. choragikus emléke (jelenleg a Lysicrates és Byron utczák találkozása helyén), melyet a néphit, mintha a nagy szónok annak magányában tanult volna, hamisan Demosthenes lámpájának (to janri tow DhmosJenuV) nevezett el, az attikai építészet remeke. Négyzetes (4 m. magas) poros-kő alapon emelkedik a penteliai fehér márványból épült kis kerek, teljesen zárt pseudoperipteros-templom 6 corinthusi féloszloppal, melyeknek oszlopfejei között tripusokkal diszített szalag fut körül. Az oszlopok által tartott architrávon az emlék eredetére vonatkozó fölirat van, a fölirat felett lévő friz a Dionysust rabló tyrrhenusi kalózoknak delphinekké történt átváltoztatását mutatja gyönyörű reliefben (l. Acoetes, 1 és Dionysus, 1). A fogsor diszítésü geison kékes hymettusi márvány. Az emléket pikkely-ornamentes monolithus kupola födi, mely remek művű acanthusvirágban végződik: ezen nyugodott L. tripusa. A tripus három lábának megfelelően három irányban tagozódó diszítmény látható a kupolatetőn.

L. N.