TARTALOMM

Macrobius

Ambrosius Theodosius, római grammatikus a Kr. utáni 5-ik század első feléből, II. Theodosius császár alatt, valószinüleg afrikai származású, Gellius noctes Atticaeje példájára a görög philosophusok, főleg platonikusok műveiből kivonatokat készített. Két művét birjuk: commentariorum in Somnium Scipionis libri duo, melyben fennmaradt számunkra Cicero somnium Scipionisa a de re publica czímű mű 6-ik könyvéből; Saturnalium conviviorum libri septem. Utóbbi dialogus alakban történelmi régészeti és mythologiai jegyzetek tárháza. A compilált írókat nem nevezi meg, de erősen felhasználta Gelliust, különböző commentariust Vergiliushoz, de nem a Serviusét, Senecát és Plutarchust. Harmadik művét de differentiis et societatibus graeci latinique verbi csak Johannes Scotus (9-ik század) kivonatában birjuk, még pedig legjobban Keil, Gramm. Lat. 5. kötetében. Kiadásai közül nevezetesebbek: ed. princ. Venetiis ,1472. Gronov J., 1670. 1694. Zeune, 1774. Jan L., 1848–52. Eyssenhardt, 1868.

SZ. J.