TARTALOMM

Macro

Naevius Sertorius, a császári testőrcsapat feje (praefectus praetorio) és Tiberius császár kegyeltje azon idő óta, hogy az addigi kegyeltet, a félelmes Sejanust megbuktatta s családjával együtt végromlásba taszította (Kr. u. 31). Miután ő is neje Ennia is közreműködtek volt Caligula trónörökössel a Tiberius császár megöletésében, 38-ban mint a nagyravágyás áldozatai elvesztek. Tac. ann. 6, 15. 23. 29. 45. 48. 50. Dio Cass. 58, 9. 59, 10.

B. G.