TARTALOMM

Menodorus

MhnodwroV. – 1. Pompejus Magnusnak vagy fiának S. Pompejusnak felszabadított rabszolgája, ki utóbbinál tekintélyes hajóparancsnoki állást nyert később. 40-ben az Octavianus és Antonius-féle egyezség után nagy tevékenységet fejtett ki hajóival Pompejus érdekében. De ellenségei gyanússá tették Pompejus előtt, s mivel kegyvesztett lett, seregestül, hajóstul átment Octavianushoz 38-ban. Octavianus megbecsülte s a helyett, hogy kiadta volna, hajóhada parancsnokává tette. Ekkor Pompejus M. leggyülöltebb ellenfelét Menecratest (l. o. 7) tette hajói főparancsnokává, ki csakhamar harczba is elegyedett M.-al Cumae-nál, de a csatát elveszitette s maga is öngyilkos lett. M. most már visszatért Pompejushoz, de úgy látszik nagyon hideg fogadtatást talált, mert nem sokáig maradt ott. Octavianus megbocsátott neki, de nem igen bizott benne. 35-ben Pannoniában Siscia (Sziszek) ostrománál a Dravusba esett s ott halt meg. Vell. Pat. 2, 73. App. b. c. 5, 70. 96. Dio Cass. 48, 30. 45. 48. 54. 49, 1. 37. Suet. Oct. 74. – 2. Athenaei szobrász az első században Kr. u.; ismeretes egy Eros szobra, melyet Praxiteles után készített. Paus. 9, 27, 4.

I. B.