TARTALOMN

Nicaea

Nicaia, több város neve. – 1. Egy bithyniai város az Ascaniai tó keleti öble mellett; már Antigonus alapított ottan az Ancora nevű kis helység helyén egy Antigonia nevű várost, melyet Lysimachus nejének nevéről N.-nak nevezett el és jelentékenyen megnagyobbított; később virágzó kereskedelmi helylyé fejlődött, sőt egy ideig a királyok székhelye is volt; m. törökül Iznik (ebből: eiV Nicaian). 325-ben és 787-ben egyetemes zsinatot tartottak ott. Strab. 12, 565. – 2. Indiai város a Paropamisadák területének határán a Cophen folyótól Nyugatra; ma talán Dselálpur. Arr. 4, 22, 6. – 3. Város a Hydaspes mellett; ezt N. Sándor építette Poruson kivívott diadalának emlékére. Arr. 5, 19, 4. Curt. 9, 3, 24. Just. 12, 8. – 4. Az epicnemidius locrisiak egyik vára az Oeta tövében, közel a Thermopylae szorosához, a melyen uralkodott. Kr. e. 339-ben II. Fülöp birtokába kerül és ezzel az ő javára dőlt el a szent háború. Dem. Phil. 2, 7. A rómaiak hadjárataiban is emlegetik. Liv. 28, 5. 32, 32 s többször. Strab. 9, 426. 428. – 5. A Massaliotae (vagy massiliaiak) gyarmata Liguriában, m. Nizza.

P. K.