TARTALOMO

Onomarchus

OnomarcoV, Aristoteles (pol. 5, 3, 4) szerint Euthycratesnek a fia, Diodorus Siculus (16, 61) szerint Philomelus (l. o.) öcscse. Bátyja halála után (Kr. e. 354) a phocisiak a szent háborúban korlátlan parancsnokukká tették s ő a szétszórt hadakat összeszedve Delphibe vezette vissza. Sokan a béke felé hajoltak, de ez még sem jöhetett létre, mert O. uralomvágya ellenezte. Végleg kirabolta Delphinek még megmaradt templomkincseit s a nemes fémekből pénzt veretett, a többiből pedi fegyvert készíttetett. A phocisiak közül azokat, a kik ellene voltak, elfogatta vagy kivégeztette, javaikat lefoglalta. Aztán Locrisba ütött be és elfoglalta Thoriumot, hódolatra birta az amphissabelieket, elpusztította Dorist, berontva Boeotiába elfoglalta Orchomenust, de midőn Chaeroneát kezdte ostromolni, a thebaeiek visszaszorították Phocisba. Mint a pheraei Lycophron szövetséges macedoniai Fülöpöt legyőzte két csatában Thessaliában s azután megint Boeotiába nyomulva megvette Coroneát; majd ismét hadakat vezetett Thessaliába, de ezuttal Fülöp megverte, s midőn menekülni akart, saját embereitől megöletett Kr. e. 352. Diod. Sic. 16, 31 skk.

S. L.