TARTALOMO

Optimates

a főleg nemesekből s jobbmódú polgárokból álló conservativ párt hívei, kik a dolgok fönnálló rendjét védték (azért conservatores civitatis, defensores reipublicae, Cic.) a nagy sokaságra támaszkodó ú. n. popularesszel (pl. a Gracchusok Marius) szemben. Cic. Att. 8, 16. 9, 1. Sest. 45.

CS. JÓ.