TARTALOMO

Ordinarius

a rendes, a törvényes és szabályszerű; az ellenkező: extra ordinem (l. o.), extraordinarius. Consul o. a rendes évi választógyülésen egy vére választott consul, ellentétben azzal, a kit időközben választottak a megüresedett rendes helyre (l. Consul). A katonaságnál a Kr. u. 4. században a legio első cohorsánál alkalmazott 5 magasabb, rangban a tribunus után következő tiszt neve, valószínűleg azon kiválóbb centuriók, kik azelőtt primi ordines néven fordulnak elő. Veget. 2, 7. Socii ordinorii a legio mellé adott szövetséges állomány, míg a fővezér testőrsége socii extraordinarii.

CS. JÓ.