TARTALOMP

Periclymenus

PericlumenoV. – 1. Neleusnak Chloristól született fia, Nestor testvére, egyike az Argonauta-kaland hőseinek, a kit Heracles Pylus pusztulása alkalmával elejtett, noha Posidon nagy testi erővel és az átváltozásra való képességgel áldotta meg. Hom. Odyss. 11, 286. Ov. met .12, 556 skk. – 2. Posidonnak fia, anyja Chloris, a ki viszont Tiresiasnak leánya; thebaei hős, a ki az első thebaei háborúban Parthenopaeust elejtette és már Amphiarausnak is erősen sarkában volt, midőn az utóbbit hirtelen a föld elnyelte. Eur. Phoen. 1157. Pind. Nem. 9, 26.

L. M.