TARTALOMP

Petronius Diodotus

PetrwnioV diodotoV, az empirikus orvosi iskolához tartozó író, a ki a Kr. u. első század első felében gyógyszertani gyüjtőmunkát írt, a melynek czíme Plinius szerint anJologoumena (növénygyűjtemény) volt. Mint az empirikus orvosi iskola legtöbb tagja, P. is iparszerűen fogván fel hivatását, az orvos főfeladatának hatásos receptek gyűjtését tekintette, de mint Dioscurides gáncsolólag említi, felületesen járt el, a mennyiben művében nem közölte az általa betűrendben tárgyalt gyógyszerek tisztaságának és hamisítatlan voltának ismertető jeleit, ezenfelül pedig a gyógyszerek hatásmódjának tárgyalásánál a tapasztalat helyett sokszor kalandos elméletekre támaszkodott. Plin. n. h. 20, 8, 32, 24, 9, 64 skk. Gesch. d. Botan. 2, 44–55.

TI. M.