TARTALOMP

Philocles

FiloclhV. – 1. Aeschylus nőtestvérének a fia, tragoediaíró. Suidas szerint 100 tragoediát írt, köztük a Pandionis czímű tetralogiát. Szinte hihetetlen, hogy 430 táján legyőzte Sophocles Oedipus királyát. Aescyhlus túlzással utánozta, fanyar költészetéért a comoediaírók Halmino fiának (almh a keserű tengervíz) vagy Epének (colh) nevezték. V. ö. Pecz. V. A görög tragoedia, 198. l. Nauchk, trag. Graec. fragm. p. 589. – 2. Az athenaei hajóhad egyik vezére a peloponnesusi háborúban, kinek ügyetlensége okozta az AigoV potamoi-beli csatavesztést Kr. e. 405-ben. Lysander elfogta és Lampsacusban felakasztatta. Xen. Hell. 1, 7, 1. 2, 1, 30. Plut. Lys. 13.

SCH. A.