TARTALOMA

Arcairesiai

a tisztviselőválasztás neve az athenaeieknél. A democratia idején sorsolás útján töltötték be mindazon hivatalokat, melyekhez nem voltak szükségesek különös politikai vagy katonai tapasztalatok, vagy technikai szakismeretek. Választás alá kivált csak a magasabb katonai és pénzügyi tisztviselők, és az ünneprendezők estek. A választás egy előbb meghozott tanácshatározatnak és népgyűlési végzésnek megfelelőleg a hetedik prutaneia valamelyik népgyűlésen történt kézfelemelés (ceirotonia, l. o.) útján, többnyire anJesthriwn hónapban (február–márczius), de gyakran később is.

GY. GY.