TARTALOMS

Sex suffragia

a megkétszerezett (priores, posteriores) régi tres centuriae equitum Rammensium, Titiensium, Lucerensium neve, a mely 6 centuria 300–300, összesen 1800 patricius lovast foglal magában. Servius Tullius ezt a 6 centuriát 18-ra bontotta szét 100–100 lovassal, a mely (proci patricii, Cic. or. 46) állott s megtartotta a korábbi s. s. elnevezést, 12 (duodecim centuriae equitum) pedig vegyest plebejusokból és patriciusokból. Liv. 43, 16. Cic. r. p. 2, 22, 39. 4, 2. V. ö. Mommsen, R. Str. 3, 253 skk. Lange, R. A. 1, 482.

CS. JÓ.