TARTALOMS

Sexagenarius

hatvan éves. Római számítás szerint a 60-ik életév az öreg kor kezdete. Egy hitelt alig érdemlő régi monda azt tartja, hogy az ősrómai korban a sexagenariusokat a pons subliciusról a Tiberisbe taszították s épen azért őket depontaninak (l. o.) is nevezték. Később ezt a dolgot úgy értelmezték, hogy a népgyűléseken a sexagenariusokat állítólag a hídforma szavazó emelvényről lelökték, a mennyiben nekik a comitián befolyást engedni nem akartak. Cic. Rosc. Am. 35.

T. M.