TARTALOMS

Skutalh

levelező bot, melyet különösen a spartaiak használtak (s. Lakwnikh, Aristoph. Lysistr. 991. Arany János itt «botlevélnek» fordítja). Két egészen egyforma vastagságú bot közül egyet a hadvezér vagy követ vitt magával, egyet meg az ephorusok tartottak maguknál odahaza. A titkos levelezés már most úgy történt, hogy egy vékony fehér bőrszalagot szorosan rácsavartak a botra, s aztán keresztben irták rá a rendeletet vagy a jelentést, úgy hogy a bőrszalagon levő betük csak akkor alakultak ismét értelmes szavakká, ha a másik fél a botnak párjára rácsavarta a szalagot. Plut. Ages. 10. 15. Nep. Paus. 3.Gell. 17, 9, 3.

GY. GY.