TARTALOMT

Theophanes

QeojanhV, Mytilenéből, a rómaiaknál, nevezetesen Pompejusnál, nagy tiszteletben részesült. A pharsalusi csata után, melyben mint magister fabrorum vett részt, arra intette Pompejust, hogy ne meneküljön a parthusokhoz. Theophanes megírta Pompejus hadi tetteinek történetét, melyből még megvannak egyes töredékek (mithridatesi háború) Strabónál (11, 503. 13, 617). Caes. b. c. 3, 18. Cic. Arch. 10, 24. Tac. ann. 6, 18. Plut. Pomp. 37, 42. Némelyek egy, a festészetről szóló könyvet is tulajdonítanak neki. v. ö. Arnold, Jahrb. f. Phil. Suppl. 13, 79–150. Sévin, Mem. de l’Acad. 14. Töred. l. Müller, Fr. hist. Gr. 3, 312–316.

SCH. S.