TARTALOMV

Ver sacrum.

A régi italiai népek nagy veszedelem idején olykor azzal a fogadalommal iparkodtak kiengesztelni az isteneket, hogy egy tavaszi termést (embert, állatot, növényt egyaránt) nekik ajánlottak föl. E tavasznak ver sacrum volt a neve. A növényeket és az állatokat még abban az évben mutatták be áldozatul, a gyermekeket pedig körülbelül 20 év mulva utasították ki otthonukból, hogy keressenek maguknak új hazát. Sok nemzedék hagyta el így szülőföldjét. Mars isten valamely szent állatjának (farkas, bika, harkály) vezetése alatt; innen ered pl. a marsusok, marrucinusok, picenusok stb. neve. A legutolsó ily fogadalom Romában a második pún háború elején (217-ben) történt, és 21 mulva hajtották a fogadalmat végre. Liv. 22, 10. 33, 44.

G. J.