Előszó

E kötet szerves folytatása a „Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I.” című szöveggyűjteménynek. Abban három fő témakörhöz kapcsolódtak a tanulmányok: „A pedagógus”, „Iskolai közösségek” és „Tanítás és tanulás”. Itt most négy nagy téma szerepel struktúraképző elemként:

I. fejezet: „Ellenőrzés és értékelés”

II. fejezet: „Tanulási és beilleszkedési problémák”

III. fejezet: „Az iskola légköre”

IV. fejezet: „Az iskolapszichológia alapjai”

E kérdéskörökkel teljesebbé válik a pedagógiai pszichológia legaktuálisabb témaköreinek bemutatása. Mit tartalmaznak e fejezetek?

Az ellenőrzés és értékelés fejezetében olyan tanulmányokat olvashatnak, amelyek a legkritikusabb problémáit boncolgatják a pedagógiai tevékenység e fontos összetevőjének. Elsősorban olyan írásokat válogattunk, amelyek elméleti és gyakorlati kapaszkodókat nyújtanak mind a pedagógusok, mind a pszichológusok számára a mai – gyakran súlyos problémákkal küszködő – kedvezőtlen tendenciák megváltoztatásához.

A tanulási és beilleszkedési problémák sokasága tapasztalható a pedagógiai gyakorlatban, ugyanakkor a megoldási eszközök kevéssé állnak rendelkezésre. Az itt közölt tanulmányokkal azt szeretnénk elősegíteni, hogy az okok keresése a középpontba kerüljön a megoldásmódokban, s ne csak a felszínen maradva amolyan „tűzoltással” igyekezzünk ezeket a problémákat megoldani.

Az iskola légköre meghatározó a tanulói személyiség fejlődésében. Tanulmányainkban ahhoz találunk támpontokat, milyen alapokra építve lehet hatékony pedagógiai légkört kialakítani oly módon, hogy egyfelől kellően „oldott” is legyen a klíma a tanulók számára, másfelől pedig a normák elsajátítását, a fegyelmezettség kialakítását is szolgálja.

Az iskolapszichológia alapjai című fejezetben elsősorban az iskolapszichológia hazai problémáival foglalkozunk. Megpróbáljuk bemutatni, milyen küzdelmek árán próbálják a szakemberek a pszichológia ezen ágát megerősíteni Magyarországon, illetve arról is olvashatnak, hogyan játszhat szerepet az iskolapszichológia a nevelő munka segítésében. Az itt közölt gondolatokkal hidat is szeretnénk építeni a pszichológusok és a pedagógusok között, hiszen ma még gyakran okoz ellentétet az iskolapszichológus gyakorlati tevékenysége e két réteg között.

Abban a reményben adjuk közre ezen újabb kötetünket, hogy mind a pszichológusi, mind a pedagógusi munkára való felkészülésben jól hasznosíthatók az itt közölt aktuális információk.

 

1998. szeptember

 

A szerkesztők.
Hátra Kezdőlap Előre