Igen szép imádság és ájtatos

Gömöry-kódex
Atyaistennek hatalma,
Erősíts meg engemet.
Fiúnak bölcsessége,
Taníts engemet.
Szentléleknek szerelme,
Világosíts engemet.
És adjad énnekem
Magadat ismernem,
Mint tudod és akarod.
És te Uram, Jézus Krisztus,
Mindenkoron felettem légy,
Hogy engemet megáldj.
Énnálam légy,
Hogy engemet őrizz.
Alattam légy,
Hogy engemet elvigy.
Utánam légy,
Hogy engemet oltalmazz,
Ki tökéletes Szentháromságba
Élsz és országolsz öröktül örökké.Hátra Kezdőlap