Bölcs Marun meséje

„Volt egyszer.” Bölcs Marunról
Szól ez együgyű ének.
Legendás Eufrát körül
Ő tudta a legszebb meséket.
Ifjú szerelmes sejkek
S vágyó, szűz asszony-rózsák,
Minden ékes szerelmi kert
Marunnak fizette adóját.
S jött Bajla, buja asszony,
Marun szemébe nézett.
„Volt egyszer.” Tovább mondani
Nem tudta soha a meséket.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1906. július 29. XI. évf. 207. sz. 3. – Tárca – Ady Endre – („Szerelem” főcímmel Bölcs Marun címen harmadiknak közli a verset a Jöjj, Léda, megölellek és a Fekete Hold éjszakáján c. költemények után.) – További megjelenés: Sz 1907. december 25. XXXIV. évf. 294. sz. 1. – Tárca – Ady Endre (A Kereszttel hagylak itt c. vers előtt közli.) – Kötetben: VA1 (1908) (A Léda arany-szobra ciklus) 166.; VA2 (1910) 92.; VA3 (1910) 92.; VA4 (1918) 92.; VA5 (1919) 123. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 79.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból. A BN közlését a költő több módosítással emelte át a VA-ba. Ennek egyik jellemző nyoma a VA1 fennmaradt korrektúra-példánya (PIM A. 126/1.), amelyben az 1. és a 11. sorban az egyszer szó után mindkét helyen törölte a három pontot. A Sz utánközlése egyetlen eltéréssel a VA1 publikációjával egyezik. A VA egyes kiadásai között mindössze egy-egy ékezési, illetve központozásbeli különbség van.

Szövegeltérések:

Főcím: Szerelem BN
Cím fölött: III. BN
Cím: Bölcs Marun BN
1. egyszer…” BN
2. együgyü BN VA1 Sz
5. Ifju BN Sz
 Ifjú, VA4 VA5
9. Bajla. Buja asszony. BN
11. egyszer…” BN

Keletkezéstörténet

Ez a könnyednek látszó helyzetdal, ez a poénre élezett „életkép” olyan, mintha az Ezeregyéjszaka meséinek világát idézné fel a költő. Mindez azonban csak felszínes látszat, amelyet csupán a vers néhány fordulata sugall: legendás Eufrát, legszebb mesék, szerelmes sejkek. Valójában a két „szereplő” megnevezése fiktív jellegű: sem Marun, sem Bajla neve nem fordul elő az Ezeregyéjszaka történeteiben. Ady orientalista szellemű példázatot írt tehát, miként ez Heine vagy Kiss József poézisében is megtalálható, amelynek motivációja személyes vonatkozású. Kellő áttételekkel a maga és Léda kapcsolatának különös természetét kívánta érzékeltetni, körülírni.

Irodalom

Hatvany II. 333.; Barta 281.; Földessy: Amt 79.; Király I. 441.
Hátra Kezdőlap Előre