Adventre valo Kyrie*

KYrie Angelum mittens ad Virginem,
reducis Populum ad vitae cardinem:
eleison, eleison.
Isten Angyalodat küldvén à Szent Szüzhöz,
el-széllet Nyájadat térits Szentségedhez:
irgalmaz mi-nékünk.
Christe, ejicias Inferni Principem,
Coelique facias Adamum Mancipem.
Ur Kristus el-kergesd Pokol Fejedelmét:
viszont meg-épitsed Adám veszedelmét.
Kyrie, Spiritus Alme, Paraclite;
Maria suscipit Te prono poplite.
Szent Lélek Ur Isten, légy már Vigasztaló:
Szüzböl Anya lészen, veled tisztán való.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 1.–Cím: Adventre valo Kyrie. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 27), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 3), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 1), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 62).

Adventi kyrie-trópus az angyali üdvözletről (Lk 1, 26–37), a Kyrie angelum mittens ad virginem kezdetű latin tropizált kyrie fordítása. A Cantus catholici 1674-i kiadása a latin eredetit és a magyar fordítást strófánként párhuzamosan közli (miként kiadásunkban is); ezt feltehetően a kántor és a nép felelgetve énekelhette.

A kyrie eredetileg fennhangon mondott vagy énekelt litánia-szerű könyörgés vagy acclamtio volt, amely a misében a bevezető éneket (introitus) követte, és a latin szertartásban is megőrizte a görög nyelvet. Szövege a Missale Romanum nyomán a következő:

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison. Christe eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Eredetileg ennek a szövegnek minden szótagjára hosszú, ékes, melizmatikus dallamot énekeltek. Utóbb e dallam minden hangjára egy-egy szótagot alkalmazva új szövegrészeket iktattak be. Ezt nevezzük trópusnak. Vö. Jungmann I, 429–446; Rajeczky; 1981, 145.

A Kyrie angelum mittens ad virginem kezdetű trópust és magyar fordítását adventben, a karácsonyt megelőző négy hétben a hajnali miséken (Rorate) naponta énekelték. A szokás a középkori hazai liturgiából származott és hagyománya a környező országokba is elterjedt. Vö. Bálint 1973, 15–7.

Versforma: 6–6–6–6–6 (a–b–a–b–c); közlésünkben három soros formában (12–12–6).

Dallama: RMDT II., 149/a. sz.

10 meg-épitsed Adám veszedelmét – Értelme: tedd jóvá Ádám vétkét; a latin eredeti szó szerinti fordítása: Tedd Ádámot az ég birtokosává.

14 veled tisztán való – Mária a Szentlélek erejéből tisztasága megtartásával lett Jézus anyja (Lk 1, 35).




Kezdőlap Előre