[IDvöz légy Szüz Maria…]*

IDvöz légy Szüz Maria, Kristusnak Szent Annya:
Lelkünk óltalmazója, Magyarok Aszonya:
szüzesség virágja, Szent Szüz örömünk napja,
országunk Szent istapja.
Aaronnak zöld veszeje, szüzeség mezeje:
Menyországi termet ág, Mária szép virág.
Manna Szent szekrénye, Lelki kenyér edénye,
Mária szivünk fénye.
Szüz Mária szölö tö, Lelkünket szeretö:
Töled jü Idvözitö, pokoltúl meg-mentö.
Mária szép hajnal, kiböl ránk bö harmat szál,
és minket böven táplál.
Mária arany veszszö, Menyben kedvet szerzö:
Enhitsd Isten haragját, nyerd böven malasztyát:
Hozzád folyamodunk, szivünkböl fohászkodunk,
oh drága szüz virágunk.
Foglald hozzád szivünket Szent Szüz, és lelkünket:
Gyüjts öszve nemzetünket, épitsd-meg hitünket.
Máriát szeressük, hogy kedvébe lehessünk,
szép Jésusnak élhessünk.
Szivünk ékes virágja, Aldot Szüz Mária:
Dicsirtessél menyégben, Szent dicsöségedben.
Aldot Szent Háromság, kitöl árrad bóldogság,
vég nélkül való jóság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 32–3. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 142), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 134).

Szűz Máriát dicsérő adventi ének, amelyet a névtelen szerző főként a Mária-litániákból ismert invokációkból (vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…]  c. vers jegyzete) szerkesztett. Közvetlen forrása ismeretlen.

Versforma: 13–13–13–7; a sorok belső osztása: 7/6–7/6–6/7–7. A fordító-versszerző nyilvánvalóan kísérletezett mintájával. Az első strófának rímképlete: a–a–a–a belső rímekkel; fokozatosan átveszi azonban mintájának képletét: a/a–b/b–c/c–c.

Dallama: RMDT II., 208. sz.
Hátra Kezdőlap Előre