Karacsonra valo Kyrie*

Ad notam, Az idö el-jöt

KYrje eleison, drága Gyermecske,
születet nékünk szép édeske:
Kyrje eleison, szép kisdedecske,
kit szüzen szült egy szép szüzecske.
Kriste, irgalmaz mi nékünk,
szénán fekvö nagy értékünk:
Kriste eleison eleison, Kriste eleison eleison.
Kyrje eleison, Szent Lélek Isten,
ki által szüz virág ál frissen:
Kyrje eleison, irgalmaz nékünk;
Jesusnak szolgállyon életünk.
Kyrje eleison, vigasságunk
légy Szent Lélek, s' orvosságunk:
Kyrje eleison, eleison.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 43. – Cím: Karacsonra valo Kyrie. – Nótajelzés: AD NOTAM, az idö el-jöt, fol. 21 [= AZ idö el-jöt, az ige bé-tölt… c.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 62), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 157), Zirci-ék. (1751–66, 20b).

Karácsonyi kyrie-trópus. Forrása, szerzője ismeretlen. Lásd Adventre valo Kyrie c. vers jegyzete.

Versforma: 10–9–10–9–8–8–8 (a–a–b–b–c–c–x).

Dallama: RMDT II., 243. sz.
Hátra Kezdőlap Előre