[JEr rengessük a' kisdedet…]*

Nota Gyermek Szent Szüztöl születék: Dicsöség menyben Istennek; Idvözitönk Anya Szent Szüz

JEr rengessük a' kisdedet
és hajtsunk jászolnál térdet:
örvendezzünk mi lelkünkben,
minnyájan illy szent idöben.
Enekellyünk Jesusunknak;
Udvarollyúnk kis Urúnknak.
Jesus születése napján,
Meny s' Föld légy Istenben vigan.
El-hirdessük Országoknak,
Hogy fények támadt vakoknak.
Jer köszöntsük szent kezeit,
Csókolván minden izeit.
Kész szivünkel illy Urunkhoz,
Hajollyunk szent Királyunkhoz.
Soha töle ne távozzunk;
Attyának véle áldozzunk.

3–4 A páratlan számú versszakok refrénje végig ez.– A 142. lapon, az újesztendei énekek között: az versek végében; Meg-újjúllyúnk mi lelkünkben, jobbúlván új esztendöben. Hasonló-képpen; Jer rengessük a' kisdedet, fol. 97. Az ének egy másik újesztendei refrénjét lásd a Karacsonyra valo gloria c. ének jegyzetében! 7–8 A páros számú versszakok refrénje végig ez.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 97. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [Utalás az előtte lévő kottás énekre: Gyermek Szent Szüztöl születék. Az alternatív nótajelzésre vonatkozó magyarázatot ld. alább.]

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 91).

Karácsonyi válaszos ének, a népi kántálókban legújabb időkig megmaradt motívumokkal (vö. [GYermek Szent Szüztöl születé] c.). Forrása ismeretlen. Az énekeskönyv szerkesztője ugyanezt az éneket két más refrénnel újévi éneknek alkalmazta a 142. lapon ezzel a megjegyzéssel: az versek végében; Meg-újjúllyúnk mi lelkünkben, jobbúlván új esztendöben. Hasonló-képpen; Jer rengessük a' kisdedet, fol. 97. – Az ének egy másik újesztendei refrénjét lásd a Karacsonyra valo gloria c. jz.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b); a 3–4. sor két strófánként váltakozó refrén.

Dallama a nótautalás alapján: RMDT II., 76. sz. – Az alternatív nótajelzésre vonatkozó utalás az énekeskönyv 98. lapján az Oh Istennek nagy kegyelme kezdetű éneknél található; ennek nótajelzése a Gyermek Szent Szűztől születék kezdetű ének ( [GYermek Szent Szüztöl születé] c.), és a szövege után ez a megjegyzés olvasható: Ezen Enekek, Más Nótára-is ki-mennek; ugy mint, fol. 43. [= Dicsöség menyben Istennek c. kottás] és 36. [= Idvözitönk Anya Szent Szüz, Alma redemptoris mater c. kottás]. Az ajánlott két alternatív dallam: RMDT II., 84. és 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre