[Hallyátok keresztyének…]*

Ad notamPoszluhagte krestyane, co ze gest ztalo

Hallyátok keresztyének
Mi történt légyen, régj idöben Bethlehemben.
Vj hirt hirdetek, figyelmezzetek uig keduel.
Születet Jsten Fia,
Szüz MARIAtól, egy jstalloban e' Világra,
Nagy szegénségben, Emberj Nem uáltságára.
Lön az ö palotaia,
Az barmok akla, szalma, és széna párnája.
Jászol az ágya, ökör, és szamár szolgáia.
Polákban kötöztetjk;
A ki az égnek fényességében csillagzik.
Sötét felhökben, menydörgések közt uillamlik.
O Mennyej szép kisded:
Mi oka ennek, hogy igy magadat el uetéd?
Nagy hatalmadat, s Vraságodat el-rejtéd?
Kisdeddé lettél értünk,
Nagy szegénségben Világ láttára közöttünk.
Mennyej jódat, csak hogy közölhess mi uelünk.
Eröss télj idöben:
Jöuél mi hozzánk, kis tagjaidban szük helen.
A' hol a' barmok táplalnak uala melegen.
Mindeneket ruházod;
Nyarat, és telet, párnát és ködment, te adod.
Magadat búban, és nagy sirásban fogyatod.
Szegénségünk uitt arra.
Hogy jnségeddel, minket uinnél gazdagságra:
Mely készéttetett hiuejdnek Országodba.
Senki nem talaltatott,
Kjnek érdeme föllyül halladna az átkot;
Kiben az Adám, maradékáual hanyatlott.
Te ualál bününk zóldgya;
Kjben meg-enyhüt Atya Jstennek haragja.
Ha te nem uolnál, örök tüzzel rettent uala.
Azért Üduözétönknek,
Hálákot adgyunk hogy születet ez uilágra,
Azt cselekedte, a' mi lelkünknek jauára.

3 A uig szó kivakart betűk helyén. 7 A Lön utólag beírva. az ö <szép> 18 csak hogy közölhess Kivakart betűk helyén. 19 A télj szó télnek-ből javítva. 26 A uinnél l-je d-ből javítva. 29 halladna <nagy> Az áthúzott szó fölé írva: az 32 Az enyhüt kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 31–2. – Cím: Más Enek [A lapszélen:] Vj Ének. – A dallamát is közli.

Karácsonyi ének, a Posluchagt'e Krestiané kezdetű szlovák ének fordítása. Az eredeti szövegét és a fordításra vonatkozó megjegyzést lásd következő, [Hallyátok keresztyének…] c.vers jegyzete.

Versforma: 7–13–13 (a–a–a); a 13-as sorok kevés kivétellel 5/5/3 osztásúak.

Dallama: RMDT II., 207. sz.
Hátra Kezdőlap Előre