Redemptor orbis natus est*

Nota eadem

Meg-uáltónk nékünk születék,
Szüz MARIAtól származék.
O vigasságos izenet;
Aduán sziunek nagy örömet,
Alleluja, alleluja.
Ezt a' napot az Vr szerze.
Szolgájnak örömére.
Már a' Jessének gyökere.
Szüz által gyümölcset terme.
Szüz Szent Fiát szüzen szüle.
Meg maraduán szüzessége.
Menyben uigadnak Angyalok.
E' földön szegén bünösök.
Hozza sietnek Pasztorok.
Nap kelletröl Szent Kjrályok.
Örüll Szent Atyák Lymbusa,
Hogy Christus jött e' uilágra.
Szent János mint Hopmestere.
El-jöuetelét hirdete.
Szent Háromságnak dicsösség,
Ki által lett ez üduösség.
Dicsösség és a' JESVSnak,
Véle az ö szent Annyának.

12 Menyben Kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 35. – Cím és nótajelzés: Mas Ének. Redemptor orbis natus est. Vide fol. 35. Jdem Vngaricè. Nota eadem. [A lapszélen:] Vj Enek.

Karácsonyi ének, a Redemptor orbis natus est kezdetű cantio hű fordítása. A latin ének, amely a XVI. századi német és cseh gyűjteményekből ismert ( Bäumker I, 412; Chevalier 17074), megvan a Cantus catholici első kiadásában (1651, 35); erre utal az idézett feliratban a Turóci cantionale ismeretlen  szerkesztője is. Két másik magyar fordítása a kassai Cantus catholici–ben (1674, 129) Világ teremtő született kezdettel ([VIlág Teremtö született…] c.) és Kájoni János Cantionale catholicum–ában (1676, 74) Világ váltója születik kezdettel (Redemptor orbis natur est c.) található. Az itt közölt fordítás ismeretlen szerzője feltehetően  a Cantus catholici első kiadásából az alábbi kottával is ellátott latin szöveget használta:

Alius.

Redemptor orbis natus est,
MARIA Virgo Mater est.
O per beatum nuntium,
O dulce cordis gaudium.
Alleluja, Alleluja.
Hanc diem fecit Dominus,
Qua nos invisit servulos
O per beatum etc.
Jam radix Jesse floruit,
Et Virgo fructum protulit.
O per beatum etc.
Foecunda partum edidit,
Et Virgo Mater permanet.
O per beatum etc.
In coelis cantant Angeli,
In terris Adae filii.
O per beatum etc.
Pastores laeti affluunt,
Magique currunt ocius.
O per beatum etc.
Resultat Lymbus jubilo,
Quod Christus orbi natus est.
O per beatum etc.
Praecursor ejus omnibus
Salutem certam nuntiat.
O per beatum etc.
Sit Trinitati gloria,
Per quam haec nobis gratia.
O per beatum etc.
Tibique dulcis JESULE,
Sit laus cum Matre Virgine.
O per beatum nuntium,
O dulce cordis gaudium.
Alleluja, Alleluja.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); az 5. sor 4/4 osztású belső rímmel; a 3–5. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 160/I. sz.

16 Atyák Lymbusa – lásd [A Szüz egy Fiat szült…] c. 20. sor jz.

18 Hopmestere – Keresztelő Szent János előfutára, útkészítője volt Krisztusnak.
Hátra Kezdőlap Előre