Alma redemptoris*

Nota Dum virgo vagientem

IDvezitönk Szüz Annya, Menyországi Szent Bánya,
kis Jesust add szemlélnünk, add Istenünket félnünk:
Jesusunk szüléje nyerj békességet;
Szüznek Szent szülötte adgy üdvességet.
Szüz az eget nyitottad, hogy a' Jesust fogadtad;
Szüz méhedben hordoztad, világra szüzen hoztad.
Szent Szüznek kegyessége, tengernek fényessége;
légy bünösök mentsége, el-estek segitsége.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 57. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára, [= Dum virgo vagientem.]

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 167), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 27).

Az Alma redemptoris mater kezdetű Mária-antifóna szabadon alakított parafrázisa. Vö. Alma redemptoris mater c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–11–11 (a–b–c–c); a tizennégyes sorok 7/7 osztásúak belső rímmel; a 3. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 155/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre