[Az harom szent kiraly…]*

Az harom szent kiraly nap tamodatról,
Iövének az Persiaból.
Egy ui hirt nékünk hozának:
Születését mi urunknak.
Minden iott nékünk az urtul
Kivannak az ui kiralytul.
Az ur Jesusnak csillágiat
Lattyuk az égen csudaiat.
Ez csillag vezér Sidoságban,
Jerusalem varosában.
Reá vigyazvan meg ismértük,
Irasokbol meg irtettük,
Hogy ui kiraly szülletetik,
Szülletését meg ielenti.
Immar mostan Betlehemben
Iüttünk az aldot városban.
Isten, téged aldot király
Tisztellünk téged, szent kiraly.
Aiandékozzuk az ui kiralt
Arannyal, tömiennyel, mirhaval.
Tarcson meg minket az hitben,
Ebben az ui esztendöben.
Isten aldasi raitatok,
Maradgyon mindenkor veletek.
Isten maradgyon veletek,
Mert nékünk tovab kell menünk.
Dicsirtessék attya Isten,
Szüztöl szülletet fiu Isten.
Vilagositó Szent Lélek
Uilágosicza elménket.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 110a–b.

Vízkereszti ének, amely a napkeleti bölcsek evangéliumi történetét foglalja versbe (Mt 2, 1–12); az elbeszélésből azonban a Heródes királyra vonatkozó rész hiányzik. Feltételezhető, hogy ez az ének vagy verses mondóka a „csillagjárás”, „három király járás” népi szokásából való, amikor is  gyermekek adhatták elő házról házra járva kivilágított csillagot hordozva. De szerepelhetett a vízkereszti rekordálás (az ünnepről való játékos megemlékezés) vagy az ünnep nyolcadában szokásos házszentelés alkalmával is.  Ezekre az alkalmakra utal a 25–26. sor megjegyzése: Isten maradgyon veletek, Mert nekünk tovább kell mennünk. Vö. Bálint 1973, 147–164. – Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8 (a–a); a sorok szótagszáma ingadozik.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre