[HArom Királyok napját…]*

Nótája, Dum virgo vagientem

HArom Királyok napját,
Országunk szent Istápját,
Dicsirjük énekekkel,
Magasztallyuk versekkel.
Szép csillagunk támadt, szép fényes napunk:
Királyokkal Jesusnak térdet hajtunk.
Hol van Sidók Királlya?
Mert meg-jelent csillagja.
Bethlehemben talállyák:
Szép Jesust környül állyák.
Királyok ajándékát,
Aranyat, temjént, mirhát,
Vigyünk mi-is Urunknak,
Szivünket Jesusunknak.
Kérjük a' Szüz Máriát;
Kérje értünk Szent Fiát,
Hogy békességben tartson,
Ellenségünk ne ártson.

2 CCN egy Istápiát, 4 CCN vigadozó 5–6 CCN szép, s' jeles, szép Czillag, szép napunk támadt: Szép s' jeles, szép etc. 14 CCN ártatlan JESVSunknak: 15 CCN a' szép Szüz Anyát; 18 CCN Ellenségh hogy ne

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Cantus catholici. Kassa 1674, 161–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 53.

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 72–3. – Nótajelzés: Ad Notam: Dum Virgo Vagientem pag. 36. – Kiad. MIR 39, 23–4.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 52), Écsi-ék. (1700–25, 197), Vépi ék. (1725–68, 99), Maracskó Anzelm-ék. (XVIII. sz. 1. fele, 128), Paksi Márton György-ék. (1760, 115), Szakolczai István-ék. (1762, 28b–29a), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 139), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger, 1797–8, 104). Továbbélő népi változatok: MNT II., 41., 47., 52., 54–5. sz.

Vízkereszti „három király járó” válaszos ének. Vö. [Az harom szent kiraly…] c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–7–7–7–11–11 (a–a–b–b–c–c); az 5–6. sor refrén, amelynek sor- és szótagszáma a különféle verziókban változik (7–7–7–7–11, 7–7–7–7–11–11–10).

Dallama: RMDT II., 155. sz.
Hátra Kezdőlap Előre