Sanctvs*

Nótája, Szüz Annyától születik

SZent, Szent, Szent Mindenható Atya Isten:
Szent, Szent, Szent Bölcsességes Fiú Isten:
Szent, Szent a' ki vigasztalsz minket itten,
Szent Lélek Ur Isten.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 252. – Cím: SANCTVS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 89. ([Szü Annyától születik…] c.).

Sanctus-trópus nagyböjtre. Lásd Resonemus Vngarice c. ének jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–6 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 115. sz.
Hátra Kezdőlap Előre