Credo quadragesimale*

Hiszünk mi egy Istenben. Mindenható Atyában.
És az ö egy Fiában. meg uáltó Christus Vrunkban.
Ki értünk bünösökért. és a' mi uáltságunkért,
Le-szállot menyországból. Születék Szüz MARIAból.
Zidóknak el-adaték. kertben meg-kötözteték;
Szörnyen ostoroztaték; Töuissel koronáztaték.
Pilátus hamis Biró, Jtélé az halálra
Sok sebeknek miatta Alig ismértetik uala.
Latrokkal a' Városbúl, Fesziteni ki uiuék.
Kereszt-fáját uiseluén, sokszor földre burittaték.
Kereszt fára feszituén, kezét lábat liggattak,
Kjnokban szomjúhozuán, Mérges pohárral itatták.
Nagy sok fajdalmi után; Szent Lelkét ki bocsáta,
Le-szaluán a' Poklokra, Szent Atyákat szabaditá.
Harmad nappal az után, Szent testben fel-támada,
Fel-méne menyországba. Üle Attyának jobjára.
Onnan utólsó napon; megént lesz el-jöuendö,
Jóknak, és gonoszoknak, Érdem szerént fizetendö.
Hiszünk és Szent Lélekben. Szenteknek eggyeségét.
Bününknek bocsánattyát; Christusnak szent érdemeért.
Amen mi énekellyünk, Christusnak könyörögjünk,
Hogy midön fel-támadunk; Légyen örök bóldogságunk.

1 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 6 A Töuissel i-je é-ből javítva. 8 <A> sok sebeknek A nek szótag utólag beszúrva. 9 A Fesziteni szó 1. i-je é-ből javítva. A uiuék i-je é-ből javítva. 10 burittaték Az aték betűk kivakart betűk helyén. 11 fára A ra szótag kivakart betűk helyén. A feszituén i-je é-ből javítva. 13 A Nagy szó kivakart betűk helyén. 14 A Poklokra Pokolra-ból javítva. 16 Az Attyának szó Atty betűi kivakart betűk helyén. 19 A Hiszünk n-je utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 40. – Cím: CREDO QUADRAGESIMALE. – Dallamát is közli.

Az Apostoli Hitvallás (vö. Karacsonra valo Patrem c. ének jegyzete.) verses parafrázisa nagyböjtre, a Wermež w Boha gedného kezdetű ének fordítása. Az eredeti szöveget a névtelen fordító Szőlősy Benedek kottás, szlovákok számára szerkesztett gyűjteményéből (Cantus catholici. Pýsně katolické. Kassa 1655, 84) vette. Szövege a következő:


Credo Quadragesimale.
WErmež w-Boha gedného,
Otce Wssemo húcýho.
W Syna geho milého,
a' Gednorozného.
Který pro nás pro Hryssne,
Y pro nasse spaseńý.
Račil z-Nebe stúpiti,
A z-Panný se narodiťi.
Zrazen, zwazan, bičowan,
Y trňym koronowan.
Vplawan, poličkowan,
Nass milý Gežyss Kristus Pán.
Pylát na Smrt odsudil,
Na poly giž mrtwého.
Pro geho synalosti,
Ne každý gest poznal geho.
Z-Lotrý z-Mesta wyweden,
Wssecek vkrwaweňý.
Omdlýwagé pod Krýžem,
Pro nás, pro nasse spaseňý.
Na Krýž gsú ho prybili.
Ruce, Nohi rozcahli,
Powrazý tak vktutne:
Až se žili w-nem trhali.
Vrmel na Krýži težce.
W-Hrobe nowem položen.
A tretý Deň, z-Wrtwych wstal;
Dusse wrné z-sebu pogal.
Wstúpil gest na Nebesa,
Do Prýbitku Ragského.
Odtud prygde súdiťi.
Cžloweka wsseligakého
Wermež w-Ducka Swatého.
Wssech Swatych obcowaňy.
Y Hrychůw odpussteňý:
Krystowo gest zaslúžeňy.
Amen wssychňi spywagme.
W Krystin Nadegi magme.
Ať po Smrťi, da nám wssem:
Z-sebu žiwot wečňy Amen.

Versforma: 7–7–7–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 46. sz.
Hátra Kezdőlap Előre