Böjti prócessiókor*

Nòtája, Condolete Mariae

MEg-hólt Jesusért járunk, Tölle örök jót várunk;
Meg-hólt Jesust hogy láttyuk, Szent Urunkat sirattyuk:
Ertünk hólt-meg jó kedvéböl,
Hogy váltson-meg örök halál kezéböl.
Ah keménység, s' kegyetlenség,
Ha epeség, Bennünk Jesusért nincs még.
Jesusnak szent halála, Meg-inditá szivünket:
Eletetöl meg-vála, Hogy éltessen bennünket.
Jaj mint jártál Jesus értünk!
El-fonnyadtál, hogy meg-újjúllyon éltünk.
Azért szent keresztével, Kínzò szent eszközével,
Világ láttára járunk, Jesustól nagy jót várunk.
Sidó népek ezt kaczagják;
De az Hivek sirásnak magok adgyák.
Magát Jesus fogyattya, Lelkünk ugy éppen tartya:
Magát értünk nem szánnya; Jaj! ki bünét nem bánnya.
Ah keménység, kegyetlenség;
Ha epeség bennünk Jesusért nincs még.

15–18 E versszak négy soros.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 309–10. – Cím: BÖJTI PRÓCESSIÓKOR. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 305.

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 206).

Nagyböjti körmeneti ének, a vasárnapi misék előtt szokásos templomot megkerülő processzióra. Forrása, szerzője ismeretlen.

A misét bevezető középkori kolostori eredetű körmenet eredetileg a kolostor keresztfolyosójáról a templom hajóján keresztül vonult a főoltárhoz az ünnepi mise előtt. Az oltár előtt a szenteltvízzel való meghintéssel (Asperges) kapcsolódott a mise lépcsőimájához. Hagyománya a plébániai misékre is átterjedt és falusi templomokban a mai napig megmaradt. Vö. Jungmann I, 352.

Versforma: 14–14–8–11–8–11 (a–a–b–b–c–c). A sorok 7/7, 4/4 és 4/7 osztása, a belső rímek és a nyomtatott szövegben a nagy kezdőbetűk a következő versformát mutatják: 7–7–7–7–4–4–4–7–4–4–4–7 (a–a–a–a–b–c–b–c–d–d–d–d); az első esetben az 5–6. sor refrén, a másodikban viszont a nyolc soros alap strófához négy soros refrén járul.

Dallama: RMDT II., 229/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre