[A Christus menybe fel-méne…]*

A Christus menybe fel-méne, szent dicsösségébe.
Sok nyomorúság után;
A ki léuén ez Világban, szenuedet mint bárány
érettünk fáraduán.
Szomorkodtak Apostolok, midön ö szent Vrok;
Nagy kjnokban meg-hala.
Viszont midön fel-támadot; kj mondhatatlan öröm,
uigasztalá ököt.
Megént hogy menybe fel-méne, bánatban esének;
De Szent lelket el-uéuén
menyböl, igen öruendesztek, És sebes tüz modra,
prófétalni kezdtek.
Eléb hogy Attyához méne, hiueit tanitá
A sok kinszenuedésre,
mellyet ezen e' uilágon szenuedniek kellene,
még jutnak mennyegbe.
Nyárj üdö most példazza mennyeknek Országát.
A szomorú tél pedig,
kitöl mindenek jrtoznak, s jnségekben uadnak,
fáratságot munkát.
Örök élet, nyári üdö, s kikelet gyönyörü.
Mellyet ez élet után:
Azok, a kik fáradoztak, s uéreket hullatták,
Nyerik bóldogságban.
Ugy a' szentek dicsössegnek el nyerték életét,
Békeséggel szenueduén,
ennek a' röuéd életnek, mint ualami télnek,
sok ellenkezesét.
Maga Christus ez életbe hiueit uezetj.
Monduán; Én vagyok az Vt,
Élet; A ki engem szeret; Én altalam el-ueszi
az örök életet.
Segély minket mi JESVSvnk. Hogy a még itt élünk,
Tégedet szerethessünk,
s értted mindent szenuedhessünk, s Hóltunk után szinedet
örökké láthassunk.

5 A sor felett: az ö 11 Menyböl <menyböl> 12 A kezdtek szó d betűje utólag beszúrva. 25 dicsössegnek el nyerték életét, Kivakart szövegrész helyén. 27 télnek, <ellenkezö derét.> 28 sok ellenkez Kivakart szövegrész helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 48. – Cím: Más Enek. [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Ének Krisztus mennybemeneteléről, a Wstúpil gest Krystus na Nebe kezdetű szlovák katolikusok gyakorlatában is élő cseh egyházi ének fordítása. Eredeti szövege Szőlősy Benedeknek a névtelen fordító által is használt kottás, szlovákok részére szerkesztett gyűjteményében (Cantus catholici. Pýsně katholické. Kassa 1655, 149) a következő:


Nota: Ascendit Christus hodie.
WStúpil gest Krystus na Nebe. Alleluja, Alleluja.
Aby werné pogal k-sobe. Alle, Alleluja.
Korunu nesa wytezstwý, Alleluja, Alleluja.
Potrel gest Smrť zatraceňý. Alle, Alleluja.
Na geho slawnem Wstúpeňý. Alleluja, Alleluja.
Spywagmež Krestiane werňý. Alle, Alleluja.
Neb když gest k-Otca gyťi mel, Alleluja, Alleluja.
Očedlnýkům swým powed'el. Alle, Alleluja.
By z-Geruzalema nessli. Alleluja, Alleluja.
Ducha swatého čekali. Alle, Alleluja.
On wás bude, na wsse včit. Alleluja, Alleluja.
Což Lidem budeťe mluwit. Alle, Alleluja.
Nebo bez geho pomocy. Alleluja, Alleluja.
Ničunné gsú wsserky wecy. Alle, Alleluja.
Protož y mi, znagýce to, Alleluja, Alleluja.
Prosmež Boha snažne za to, Alle, Alleluja.
By plamen Swatého Ducha. Alleluja, Alleluja.
Zapalil srdce vstidla. Alle, Alleluja.
Bychom dossli Sláwy wečne. Alleluja, Alleluja.
W-té radosti nekonečné. Alle, Alleluja.
Pro twé na Nebe Wstúpeňý. Alleluja, Alleluja.
Degž nám hrýchúm odpussieňý. Alle, Alleluja.
Amen.

Versforma: 14–7–14–6; a tizennégyes sorok 8/6 osztásúak, belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 184. sz.

30 Én vagyok az Vt – Jézus szavai (Jn 14, 6).
Hátra Kezdőlap Előre