[FEnyes fölyhöjébe, Mene Jesus menybe…]*

Nótája, Kedvessen tekénts ránk

FEnyes fölyhöjébe, Mene Jesus menybe:
Alleluja, Alleluja.
Kivel hellyt készítsen, Minket idvözitsen.
Alleluja, Alleluja.
Jesus diadalmán, Eörvendezzünk vígan:
Menybe nyitott utat; Szép koronát mutat.
Jesus illy örömben, Dicsértessél menyben:
Mi reánk-is menybül, Tekints jó kedvedböl.
Zengjetek Urunknak, Egek Christusunknak:
Ki után ohajtunk, Es szivböl kiáltunk.
Kösd Jesus lelkünket, Hozzád s' életünket:
Légy Jésus elménkben, Mind örökké Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 360–1. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 20. [ = Kedvessen tekénts ránk].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 102), Paksi Márton György-ék. (1760, 275).

Felelgetős ének Krisztus mennybemeneteléről. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–6–8–6–6–8 (a–a–b–c–c–b); közlésünkben négysoros strófákban, ahol a második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.

6 Szép koronát mutat – az örök jutalom jelképe. Az evangéliumokban ez a hasonlat nem szerepel; később az apostolok, főként pedig Szent Pál kezdik használni. 2 Tim 4, 8: Végezetre el-tétetett nékem az igasságnak koronája, mellyet meg-ád nékem az Úr ama' napon. Vö. 1 Kor 9, 25; Jak 1, 12; 1 Pét 5,4; Jel 2, 10; stb.
Hátra Kezdőlap Előre