Kyrie*

KYrje elejson eleison eleison:
Menybéli Teremptö Atya Isten,
Visely gondot reánk egekböl itten,
Mentek leszünk minden gonosztól menten,
nem-is járunk resten.
Christe elejson elejson elejson:
A' ki meg-váltád Lelkünket szentül;
Szent Lelkedet el-küldéd ajándékúl,
Hogy vigasztallya szivünket vég-nélkül,
S' ugy élünk bóldogúl.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 367–8. – Cím: Kyrie. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 106).

Kyrie-trópus pünkösdre. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–10–11–11–6 (a–b–b–b–b).
Hátra Kezdőlap Előre