Gloria*

Nóta Kyrje elejson eleison eleison

DIcsösség magas Menyben az Istennek;
Békesség földön az Embereknek,
A' kik örülnek a' szent békességnek,
Es mindenhez jò akarattal élnek,
Nagy Istentöl félnek.
Téged dicsérünk, áldunk, Magasztalunk;
Atya Isten, Mennyei Királyunk:
Fiu Isten, mi edgyetlen szent Urunk;
Szent Lèlek Isten, Edes Lelki tejünk,
Dicsirtessél tölünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 368–9. – Cím: GLORIA. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Kyrje elejson eleison eleison: Menybéli Teremptö Atya Isten kezdetű kottás kyrie-trópus dallamára].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 106), Écsi-ék. (1700–25, 281).

Glória-parafrázis pünkösdre. Lásd Adventre valo Gloria c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–10–11–11–6 (a–a–a–a–a).
Hátra Kezdőlap Előre