[OH árvaságnak szent Annya…]*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

OH árvaságnak szent Annya,
lélki kinczel tellyes bánya;
erötlenségünk könnyebitö szárnya:
életünk fája, IESUS Dajkája,
tápláld lelkünket, segèld igyünket,
vezéreld jòra minden életünket.
Kèried Iesust, mi Urunkat,
Vigasztallya bánatunkat,
és könyebitse meg-terhelt vóltunkat:
Hogy tiszta szivel, csendes elmével,
téged szolgállyunk, és sziböl aldgyunk;
Te szent példáddal, csak Istent urallyunk.
Ertünk Szent Szüz, legyen voxod;
Foganatos te szóllásod;
Sokat használhat csak egy óhajtásod:
Régi Atyáink ebben példáink;
nyomokon lèvén, szent Istent fèlvén,
Szüzet tisztelvén, szentül járunk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 491–2. – Cím és nótajelzés: MAS: Nótája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 272).

Szűz Mária közbenjárását kérő ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–c–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre