[SZeplötelen Szüz MARIA…]*

Nota: Menyországnak Királynéja

SZeplötelen Szüz MARIA,
Menyországnak vigasága:
Bünösöknek bizodalma,
Tisztaságnak Koronája.
Minden népek Szentnek mondnak,
Es Szüznek lenni kiáltnak:
Közben-járójoknak valnak,
Es kegyességedben bíznak.
Mert a' Christust Szüzességben,
Hordozád a' te méhedben:
Kiért méltó dicsiretben,
Aldatol mind Földön, Menyben.
A' te méhednek gyümölcse,
Lön Pokolnak el-töröje:
A' Sátán meg-kötözöje,
Setétségnek fényessége.
O te Mennyei szép Rósa,
Es Szüzességnek Virága:
Szent Fiadat kérjed arra,
Vegyen minket óltalmába.
Tartson-meg igaz Hitünkben,
Es vezérellyen mindenben:
Az ördögnek kötelében,
Ne-hadgyon esni kétségben.
Országunkban csendességet,
Es állandó békességet:
Adgyon igaz szeretetet,
Egy-más szeretö Szent Lelket.
Igaz Lelki-Pásztorinkat,
Igijére Tanítókat:
Tartsa-meg köztünk azokat,
Kiért adhassunk hálákat.
Dicsirtessél Atya Isten,
Szent Fiaddal egyetemben:
A' Szent Lélekkel mindenben,
Egy Isteni tiszteletben.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 367. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Menyországnak Királynéja. – Megvan a második kiadásban is (1719, 296).

Szűz Máriát dicsérő és közben járását kérő ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 83/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre