A' szent apostolokrol*

Nótája, O stellula Maria fulgida

DIcsirjük az szent Apostolokat,
Vigan szentellyük ünnep-napjokat;
Mert ég, s' föld bóldogsàgokat
Hirdeti; hogy kövessük úttyokat.
Ez Vílágnak ti vadtok Birái;
Néktek könyörgünk, bünnek foglyai:
Uj törvènynek szent Papjai,
Halgassatok-meg Christus szólgai.
Néktek enged az mi betegségünk,
Lelki, és testi erötlenségünk;
Altalatok egésségünk
Nevelkedgyék, és jóban életünk.
Mikor Christus el-jön szám-vételre,
Ez Világnak meg-itilèsére;
Allassatok jóbb-kezére,
Hogy bè-vigyen az bòldog örömre.
Örök dicsöség légyen Atyának,
Szent Lélek Istennek, és Fiunak:
Három személyben az egynek,
Örökkén urálkodò Istennek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 499–500. – Cím: A' SZENT APOSTOLOKROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 6. [ = O stellula, Maria fulgida].

A XVIII. századi kéziratok közül szövege megvan még a következőkben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 360), Vöcsei János-ék. (1752, 176).

Ének az apostolokról, az Exultet caelum laudibus kezdetű X. századi vesperas-himnusz fordítása. A latin eredeti a hazai középkori liturgikus gyakorlatban általánosan elterjedt. Korábbi fordításának két változatát és jegyzetben a latin szöveget lásd: RMKT XVII./7, 210. sz. Biztosan nem dönthető el, hogy a  névtelen fordító (aki a latin harmadik strófáját el is hagyta), az eredeti középkori szöveget vagy pedig a VIII. Orbán-féle reform nyomán a Breviarium Romanumban a legújabb időkig használatos, jelentésében azonos, stílusában némileg változtatott szöveget használta.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a, az utolsó szakaszban: a–a–b–b).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 101. sz.
Hátra Kezdőlap Előre