XIII. jvnij: padvai Szent Antalròl*

Nòtája, Kedvessen tekénts ránk

PAdvai szent Antal, Hires csudák által:
Tarts-meg éltünk, imágy értünk.
Hogy gonosz ne ártson, kezed gyámolitson:
Tarts-meg éltünk, imágy értünk.
Szent Antal Virágunk, Lelki termö águnk,
Ekes szüzességgel, Hires nagy szentséggel.
Kik betegen fùlnak, veled meg-gyógyúlnak,
Hiveid védöje Szent Antal, s' örzöje.
Veszet jószágoknak Találója soknak,
Azt hogy eddig tetted, Istent áldunk érted.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 509–10. – Címe: XIII. JVNIJ: PADVAI Sz. ANTALRÒL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 20 [ = Kedvesen tekints ránk].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 163, var.), Zirci-ék. (1751–66, 42a), Szoszna Demeter-ék. (1714–15, 405).

Válaszos ének Páduai Szent Antalról, amelyben a szent közbenjárásának tulajdonított „tizenhárom kiváltság”-ból a gonosz lélek ártása elleni oltalom (daemon), a betegségben való gyógyulás (aegri surgunt sani) és az elveszett jószág megtalálása (res perditas) szerepel. Lásd erről a De Sancto Antonio de Padua Si quaeris miracula etc. c.  ének jegyzetét.

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–c–b). A sorok 6/6 és 4/4 osztásúak belső rímmel; a 2. és 4. sor azonos és minden versszakban refrénként ismétlődik. – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 179/I. sz.

5–6 Virágunk, Lelki termö águnk – Szent Antalt a XV. századtól liliommal is ábrázolják, amely a lelki tisztaság jelvénye.
Hátra Kezdőlap Előre