VI. avgvsti. Ur szine valtozasaról*

Nótája, Dicsöség menyben Istennek; Ur Jesus Christus meg-hadta

JEsusunk szine változik,
kivel mi lelkünk töltözik:
Orczáia, mint nap, ugy fénlik;
Ruhája, mint hó, fejérlik.
Jesus után, Lelkünk fénylyék;
Szent Testével gyakran tellyék:
Igy Egekben emelkedgyék,
minden jóban nevelkedgyék.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 518–9. – Cím: VI. AVGVSTI. UR Szine VALTOZASARÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 43. 427. [ = Dicsőség menyben Istennek. Ur Jesus Christus meg-hadta].

A XVIII. századi gyűjtemények közül megtalálható még a következőkben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 181), Szoszna Demeter-ék. (1714–15, 429), Zirci-ék. (1751–66, 47b).

Ének Urunk színeváltozása ünnepére (Transfiguratio Domini). Az ünnepről lásd: RMKT XVII./7, 98. sz. és az előbbi De transfigvratione Domini 6 augusti c. ének jegyzetét.

Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 72. sz., vö. uo. 84/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre