Kyrie*

Menybéli Szent Vrunk. Te uagy a' mi teremtönk.
Ki Eget, és földet alkottad érettünk.
Azért Szent Felségednek Mi tölled teremtettek,
Mjnnjajan könyörgünk Jrgalmaz mi nékünk.
Menybéli Szent Vrunk, Te uagy a' mi teremtönk.
Mint Fiak Attyok-hoz hozzád folyamodunk.
Te uagy a' mi szerelmünk, Azért uáltságúl nékünk,
Küldéd szent Fiadat, hogy mi el-ne-ueszszünk.
Menybéli Szent Vrunk, Te uagy a' mi teremtönk.
Te az egy Jgéddel mindent teremtettél.
Minket-is gyarló népet, bünnel meg-terhelteket.
Mi azért könyörgünk: légy jrgalmass nékünk.
JESVS Jsten Fia, természetünknek tagja,
Jöuél Szent Attyadtól, hozzánk e' Világra.
Hogy a ki téged szeretne, Es keduedet keresné,
Ez árnyék uilagból uinnéd nagy örömre.
JESVS Jsten Fia, Szentek termö Pálmája.
Érettünk meg-hóltál, ismég fel-támadtál.
Adtad nékünk életül, magadat s eledelöl.
Mi néked könyörgünk, ki ne rekesz menyböl.
JESVS Jsten Fia, Békeségnek adója.
Te altalad szünt meg Attyádnak haragja.
Azert ô mi Jstenünk, Benned uan reménségünk.
Midön fel-támadunk, légy kegyelmes Vrunk.
Szent Lélek Vr Jsten, Vigasztaló nagy Jsten.
Mi néked könyörgünk uigasztaly Lelkünkben.
Hitnek uagy fényessége, Jgasságnak Mestere,
Légy Hitben vezérünk, hogy ne téueljegjünk.
Szent Lélek Vr Jsten, Vigasztaló nagy Jsten.
Vezéreld bennünket szent fényességedben.
Hogy Christus tanitását, érthessük s oktatását.
s Köuessük mindenben, még lészünk e' földön.
Szent Lélek Vr Jsten, Vigasztaló nagy Jsten.
Erösits-meg minket Christus szerelmében.
Mennyej tanitó uagy, a tudatlanságunk nagy.
Mi néked könyörgünk, légy életre útunk.

3 A Felségednek szó nek szótagja kivakart betűk helyén. 4 A Mjnnjajan könyörgünk szavak kivakart szövegrész helyén. 18 A fel-támadtál második t-je utólag beszúrva. 19 Az életül ü-je ö-ből javítva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 62–3. – Cím: Kyrie 3tius [Lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. A névtelen szerző Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett gyűjteményének (Cantus catholici. Pýsné katolické. Lőcse 1655, 200) Otce náss Bože náss kezdetű trópusát fordította magyarra. Az eredeti szövege a következő:


Kyrie 3.

OTce náss, Bože náss: Stworiteli mocňý náss.
Genž Nebem, y Zemi, Morem také hýbass.
Mocný slawný welebný: Premilé twé stworený,
My tebe prosyme, Smilůg se nad namy.
Otce náss, Bože náss, Stworiteli mocňý náss.
Yakžto Otec Dytki; Tak ty milugess nás.
Dal sy nám wssem k-spaseňý, Krysta na wykupeňý.
My tebe prosyme, Smilůg se nad namy.
Otce náss, Bože náss, Stworiteli močny náss.
Tys Glowem cwym Swarým, wsce stworiťi račil.
Y nas stworeňý krechké; wýc k-hrýchům nakloňeňe.
My tebe prosýme: Smilůg se nad námy.
Poslaňý, Wteleňý, Gežissy Synu Božý.
Prissel sy od Otce, z-sebú nesa zbožý,
A bys nás zde darowal, Rdoby ťe zamilowal,
My tebe prosýme: Smilůg se nad námy.
Poslaňý, Wteleňý, Gežissy Synu Božý.
Pro nás wmrtweny, také oslaweňý.
Dal sy nám k vžýwaňý: Telo, y Krew k-spaseňý.
My tebe prosýme: Smilůg se nad námy.
Poslaňý, Wteleňý, Gežissy Synu Božý.
Pro tebe samého, Pokog se nam množý.
Tys Syn Boha žiwého: Pros za nas Otce sweho.
My tebe prosyme: Smilug se nad namy.
Laskawý, predrobrý, Vtessyteli Swatý.
Rac' tessyťi srdce w-nás zarmutkem yaté.
Ty gys ten Osweťitel, A prawdy wyznawatel.
Wy prosyme tebe: Smilůg se nad nami.
Laskawý, predrobrý, Vtessyteli Swatý.
Nawsstiw srdce nasse, Ať muzeme znaťi.
Prawé včeňý, zdrawé: Krystem Pánem widané.
Wy tebe prosýme. Degž nám srdce čisté.
Laskawý, predrobrý, Vtessyteli Swatý.
Pot wrdiž ty nás sám w-cé Nebeské Prawde.
Ty gys Wystr Nebeský, k-Prawde priwozugýci.
Wy tebe prosýme, degž nám žiwot wečný. Amen.

Versforma: 13–12–14–12 (nem következetes rímekkel).

Dallama: RMDT II., 134. sz.
Hátra Kezdőlap Előre